WSB Masakrator

Pogoria, Dąbrowa Górnicza, Polska
16.04.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

272

Nazwa zawodów

WSB Masakrator

Lokalizacja

Pogoria, Dąbrowa Górnicza, Polska

Start

16.04.2018 17:00

Kategoria zawodów

Biegi przygodowe

Strona zawodów

http://www.wsb.edu.pl/masakrator

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

MUSIC SPORT EVENTS

E-mail organizatora

kontakt@masakratorrun.pl

Telefon organizatora

501502076

Klasyfikacje

Fala 2 - godzina 17:15

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

52


Opłaty

do 01.03.2018

60.00 zł

do 01.04.2018

70.00 zł

do 10.04.2018

90.00 zł

Fala 1 - godzina 17:00

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

53


Opłaty

do 01.03.2018

60.00 zł

do 01.04.2018

70.00 zł

do 10.04.2018

90.00 zł

Fala 3 - godzina 17:30

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

43


Opłaty

do 01.03.2018

60.00 zł

do 01.04.2018

70.00 zł

do 10.04.2018

90.00 zł

Fala 4 - godzina 17:45

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

50


Opłaty

do 01.03.2018

60.00 zł

do 01.04.2018

70.00 zł

do 10.04.2018

90.00 zł

Fala 5 - godzina 18:00

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

60


Opłaty

do 01.03.2018

60.00 zł

do 01.04.2018

70.00 zł

do 10.04.2018

90.00 zł

Fala 6 - godzina 18:15

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

14


Opłaty

do 01.03.2018

60.00 zł

do 01.04.2018

70.00 zł

do 10.04.2018

90.00 zł

REGULAMIN
MASAKRATOR WSB
16 kwietnia 2018, Dąbrowa Górnicza - Pogoria III

1. CEL IMPREZY:
- Propagowanie aktywnego stylu życia;
- Promocja Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego;
- Upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej wszechstronną sprawność fizyczną;
- Integracja środowisk związanych z edukacją i działaniami na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

2. ORGANIZATORZY:
- MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach,
- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni.


3. MIEJSCE, START
Biuro zawodów: Ośrodek CSiR Malinowe Górki, Dąbrowa Górnicza
Godziny odbierania pakietów startowych i rejestracja uczestników - od godz. 15:00 do godziny przed startem ostatniej fali.

4. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Dystans - 7 km, 25 przeszkód sztucznych.
Zawodnicy będą startować z plaży w 50 osobowych grupach, co 15 minut. Start pierwszej fali
o 17:00.
Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 1h.
Trasa trudna, na której będą występowały m.in.: zimna woda, piach, błoto, strome podbiegi oraz specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne, np.: ściany, przeprawy linowe, opony, drut kolczasty
i wiele innych, specjalnie przygotowanych.
Trasa biegu w dużej części będzie oznaczona taśmą. Nie wolno przekraczać linii wyznaczonych przez taśmy. Za niepokonanie przeszkody - karne zadanie, np. 20 burpees (20 powt. padnij powstań, za każdą ominiętą przeszkodę).
Na trasie biegu będą znajdować się wolontariusze, którzy będą informować o sposobie pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona.5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w MASAKRATOR WSB mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność.

Wzór oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MASAKRATOR WSB. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy
i materiałów promocyjnych organizatora.6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie www.wsb.edu.pl/masakrator Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń.
Opłaty:
- do 1 marca 2018 r. cena = 60 zł;
- do 1 kwietnia 2018 r. cena = 70 zł;
- do 10 kwietnia (ostatni dzień zapisów i opłat przez internet) cena = 90 zł;
- w dniu zawodów cena = 100 zł.
Opłatę należy dokonać na konto:
64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
Tytuł przelewu: masakrator wsb, imię, nazwisko.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może być scedowana na innego zawodnika.
Limit uczestników – 300 osób.

7. KLASYFIKACJA, NAGRODY
Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
- indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce);
- mundurowa (1,2,3 miejsce);
Przewidziano następujące nagrody:
• zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody finansowe lub rzeczowe oraz trofea;
• zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mundurowej otrzymują odpowiednią punktację, która wliczana jest do klasyfikacji generalnej VII Turnieju Klas o Profilu Mundorwym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają medal pamiątkowy.

8. OFICJALNE WYNIKI
Wyniki zamieszczone zostaną na stronie www.wsb.edu.pl/masakrator

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, organizatorów oraz służb medycznych.
Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zalecane posiadanie ubezpieczenia NNW.
W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
Pakiet startowy będzie zawierał: elektroniczny pomiar czasu, pamiątkową koszulkę, posiłek regeneracyjny, gorącą herbatę i pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia zawodów).
Dla uczestników zostanie udostępniona przebieralnia i depozyt.
Uczestnicy WSB Masakratora wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu:
• Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
• Start bez chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
• Po ukończeniu biegu chip należy zwrócić organizatorom;
• Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub umyślne zniszczenie jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu;
Czas w jakim można zgłaszać protesty do 15 minut od godziny wywieszenia wyników. Po tym czasie jakiekolwiek protesty nie będą rozpatrywane.UWAGA!!!
Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie.
Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.


Oświadczenie uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem MASAKRATOR WSB i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych.
Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że uczestniczę w MASAKRATOR WSB w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.
Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU