VIII Cross Czwórki

Pogoria III molo, Dąbrowa Górnicza, Polska
29.09.2019

Status zawodów

Zapisy do zawodów są otwarte

Do zakończenia zapisów zostało

Dostępne miejsca

71 / 400

Nazwa zawodów

VIII Cross Czwórki

Lokalizacja

Pogoria III molo, Dąbrowa Górnicza, Polska

Start

29.09.2019 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Pogoria Biega

E-mail organizatora

info@pogoriabiega.pl

Telefon organizatora

791272979

Klasyfikacje

Bieg Główny 15km

Dystans

15 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Dostępne miejsca

26 / 160


Opłaty

do 31.08.2019

39.00 zł

do 22.09.2019

49.00 zł

do 22.09.2019

60.00 zł

Bieg Towarzyszący 8km

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Dostępne miejsca

23 / 140


Opłaty

do 31.08.2019

29.00 zł

do 22.09.2019

39.00 zł

do 22.09.2019

50.00 zł

Marsz NW

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Dostępne miejsca

22 / 100


Opłaty

do 31.08.2019

29.00 zł

do 22.09.2019

39.00 zł

do 22.09.2019

50.00 zł

VIII CROSS CZWÓRKI
Regulamin Biegu Głównego,
Biegu Towarzyszącego i Marszu Nordic Walking

1. Cele imprezy:
- Upowszechnianie biegania i Nordic Walking jako jednej z najprostszych form rekreacji fizycznej;
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych;
- Popularyzacja terenów rekreacyjnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej;
- Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Termin i miejsce:
- VIII Cross Czwórki będzie rozegrany dnia 29 września 2019 r.;
- Miejsce: Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Malinowe Górki;
- Start nastąpi o godzinie 11:00 z promenady przy plaży (11:05 Marsz NW).

4. Trasa Biegu Głównego:
- Trasa Biegu Głównego to wymagająca terenowa pętla o długości ok.15 km, poprowadzona wzdłuż linii brzegowej zbiorników wodnych Pogoria III i IV;
- Rodzaj nawierzchni: trasa biegu prowadzi początkowo asfaltem i leśnymi duktami i bezdrożami o nawierzchni ziemisto-trawiastej, piachem i wodą oraz ok 350 m drogi publicznej asfaltowej na której obowiązują przepisy ruchu drogowego;
- Start i meta usytuowane będą na promenadzie przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III. W tej części trasa będzie prowadziła ścieżką asfaltową oraz z kostki brukowej;
- Trasa zostanie oznaczona co 1 km;
- Punkty medyczne i nawadniania (woda i izotonik) zlokalizowane będą na 7 km trasy biegu oraz na mecie (woda i izotonik);
- Ze względu na prace budowlane prowadzone w okolicy trasy biegu może ona ulec zmianie w stosunku do trasy ubiegłorocznej, szczegóły zostaną podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Trasa Biegu Towarzyszącego:
- Trasa Biegu Towarzyszącego to przystępna terenowa pętla o długości ok. 7,5km, połowa asfalt, połowa grunt w tym ok. 1 km piach i woda, poprowadzona wzdłuż linii brzegowej zbiorników wodnych Pogoria III i IV;
- Ze względu na prace budowlane prowadzone w okolicy trasy biegu może ona ulec zmianie w stosunku do trasy ubiegłorocznej, szczegóły zostaną podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Trasa Marszu NW:
- Trasa zawodów Nordic Walking to dystans ok. 7 km, częściowo pokrywający się z trasą biegu,
z nawrotem w rejonie parkingu przy Pogorii IV po pokonaniu połowy dystansu;
- Rodzaj nawierzchni: ziemisto-trawiasta, piaszczysta, oraz częściowo utwardzona - asfalt + kostka chodnikowa;
- Ze względu na prace budowlane prowadzone w okolicy trasy biegu może ona ulec zmianie w stosunku do trasy ubiegłorocznej, szczegóły zostaną podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Uczestnictwo:
- W zawodach uczestniczyć mogą osoby, które w dniu 29 września 2019r. będą miały ukończone 16 lat, wpłacą w terminie opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych;
- Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.

8. Limit.
Organizator ustala limit uczestników w wysokości 300 osób dla biegu i 100 osób dla NW (zapisanych i opłaconych).

9. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
Rejestracja internetowa będzie dostępna do dnia 22 września 2019 roku, chyba że ustalony limit uczestników zostanie wcześniej wyczerpany.
W przypadku nie wyczerpania limitu po tej dacie zgłoszenie uczestnictwa będzie możliwe w Biurze Zawodów 29 września 2019 r.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej;
Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów 29 września 2019 r. w godz. 8:00 ÷ 10:30 w Biurze Zawodów usytuowanym na terenie ośrodka Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III.

10. Limit czasu:
Wszyscy uczestnicy biegu i marszu Nordic Walking zobowiązani są ukończyć zawody do godziny 13:00. Zawodnicy którzy dotrą na metę po godzinie 13:00 nie zostaną sklasyfikowani.

11. Opłata startowa:
Wpisowe można opłacić za pomocą płatności elektronicznych tpay lub przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263 Tytuł wpłaty: opłata startowa Cross Czwórki – imię i nazwisko startującego, dystans (Bieg Główny, Bieg Towarzyszący, Marsz NW).
Wysokość opłaty startowej dla Biegu Głównego wynosi:
– I termin – do 31 sierpnia 2019 r. – 39,00 zł od osoby;
– II termin – do 22 września 2019 r. - 49,00 zł od osoby;
– III termin – opłata w Biurze Zawodów 29 września 2019 r. – 60,00 zł od osoby.

Wysokość opłaty startowej dla Biegu Towarzyszącego i Marszu NW:
– I termin – do 31 sierpnia 2019 r. – 29,00 zł od osoby;
– II termin – do 22 września 2019 r. - 39,00 zł od osoby;
– III termin – opłata w Biurze Zawodów 29 września 2019 r. – 50,00 zł od osoby.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

12. Klasyfikacje:
Bieg Główny:
‒ Kobiety i Mężczyźni OPEN (miejsca 1-3)
Bieg Towarzyszący:
‒ Kobiety i Mężczyźni OPEN (miejsca 1-3)
Marsz NW:
‒ Kobiety i Mężczyźni OPEN (miejsca 1-3)

13. Nagrody:
– Każdy uczestnik otrzyma po zakończeniu biegu lub marszu okolicznościowy medal,
– Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji ogólnej kobiet oraz mężczyzn w Biegu Głównym otrzymają okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe w postaci bonów towarowych, odpowiednio:
– za 1 miejsce - bon o wartości 300 zł,
– za 2 miejsce - bon o wartości 200 zł,
– za 3 miejsce - bon o wartości 100 zł.
– Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji ogólnej kobiet oraz mężczyzn w Biegu Towarzyszącym i Marszu NW otrzymają okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe
– Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów, którzy ukończą zawody zgodnie z regulaminem, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

14. Pozostałe ustalenia
- Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
- Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
- Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
- Po ukończeniu biegu chip należy zwrócić organizatorom;
- Bieg zostanie rozegrany bez względu na pogodę;
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi (brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika);
- Organizator zapewnia szatnie i depozyt;
- Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego;
- Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu;
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
- We fragmencie trasy, która przebiega po drodze publicznej obowiązują przepisy ruchu drogowego w związku z czym należy go przebyć ze szczególną ostrożnością i z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym;
- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów;
- Organizator powołuje na dzień trwania zawodów Komisję Odwoławczą, która w imieniu organizatorów będzie rozpatrywać wszystkie protesty. Czas w jakim można zgłaszać protesty to 20 minut od godziny wywieszenia końcowych wyników. Po tym czasie jakiekolwiek protesty nie będą rozpatrywane
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU