VII Cross Czwórki

Dąbrowa Górnicza, Polska
30.09.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

192

Nazwa zawodów

VII Cross Czwórki

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza, Polska

Start

30.09.2018 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.pogoriabiega.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Pogoria Biega

E-mail organizatora

info@pogoriabiega.pl

Telefon organizatora

791272979

Klasyfikacje

Bieg Towarzyszący 8km

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

50


Opłaty

do 10.05.2018

39.00 zł

do 15.07.2018

49.00 zł

do 25.09.2018

59.00 zł

Bieg Główny 15km

Dystans

15 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

111


Opłaty

do 10.05.2018

39.00 zł

do 15.07.2018

49.00 zł

do 25.09.2018

59.00 zł

Marsz NW

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

31


Opłaty

do 10.05.2018

39.00 zł

do 15.07.2018

49.00 zł

do 25.09.2018

59.00 zł

VII CROSS CZWÓRKI
Regulamin Biegu Głównego,
Biegu Towarzyszącego i Marszu Nordic Walking

1. Cele imprezy:
- Upowszechnianie biegania i Nordic Walking jako jednej z najprostszych form rekreacji fizycznej;
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych;
- Popularyzacja terenów rekreacyjnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej;
- Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Termin i miejsce:
- VII Cross Czwórki będzie rozegrany dnia 30 września 2018 r.;
- Miejsce: Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Malinowe Górki;
- Start nastąpi o godzinie 11:00 z promenady przy plaży (11:05 Marsz NW).

4. Trasa Biegu Głównego:
- Trasa biegu to wymagająca terenowa pętla o długości 15 km, poprowadzona wzdłuż linii brzegowej zbiorników wodnych Pogoria III i IV;
- Dystans: 15 km;
- - Rodzaj nawierzchni: trasa biegu prowadzi leśnymi duktami i bezdrożami o nawierzchni ziemisto-trawiastej, piaszczystej, oraz częściowo utwardzonej oraz ok. 350m drogi publicznej asfaltowej na której obowiązują przepisy ruchu drogowego;
- Start i meta usytuowane będą na promenadzie przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III. W tej części trasa będzie prowadziła ścieżką asfaltową oraz z kostki brukowej;
- Trasa zostanie oznaczona co 1 km;
- Punkty medyczne i nawadniania (woda i izotonik) zlokalizowane będą na 7 km trasy biegu oraz na mecie (woda i izotonik).

5. Trasa Biegu Towarzyszącego:
- Trasa biegu to wymagająca terenowa pętla o długości ok 7,5km, połowa asfalt, połowa grunt w tym ok. 1 km piach i woda, poprowadzona wzdłuż linii brzegowej zbiorników wodnych Pogoria III i IV;
- Dystans: ok.8 km;

6. Trasa Marszu NW:
- Trasa zawodów Nordic Walking to dystans 7 km, częściowo pokrywający się z trasą biegu,
z nawrotem w rejonie parkingu przy Pogorii IV po pokonaniu połowy dystansu;
- Rodzaj nawierzchni: ziemisto-trawiasta, piaszczysta, oraz częściowo utwardzona - asfalt + kostka chodnikowa.

7. Uczestnictwo:
- W zawodach uczestniczyć mogą osoby, które w dniu 30 września 2018 r. będą miały ukończone 16 lat, wpłacą w terminie opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych;
- Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz
z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.

8. Limit.
Organizator ustala limit uczestników w wysokości 300 osób dla biegu i 100 osób dla NW (zapisanych i opłaconych).

9. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
Rejestracja internetowa będzie dostępna do dnia 20 września 2018 roku, chyba że ustalony limit uczestników zostanie wcześniej wyczerpany.
W przypadku nie wyczerpania limitu po tej dacie zgłoszenie uczestnictwa będzie możliwe:
- - w sobotę 29 września 2018 r. w godz. 15:00 ÷ 18:00 w punkcie weryfikacji przy stoisku Miejskiego Centrum Informacji w CH „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej;
- - w Biurze Zawodów 30 września 2018 r.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej;
Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w sobotę 29 września 2018 r. w godz. 15:00 ÷ 18:00 w punkcie weryfikacji przy stoisku Miejskiego Centrum Informacji w CH „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej oraz w niedzielę 30 września 2018 r. w godz. 8:00 ÷ 10:30 w Biurze Zawodów usytuowanym na terenie ośrodka Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III.

10. Limit czasu:
Wszyscy uczestnicy biegu i marszu Nordic Walking zobowiązani są ukończyć zawody do godziny 13:00. Zawodnicy którzy dotrą na metę po godzinie 13:00 nie zostaną sklasyfikowani.

11. Opłata startowa:
Wpisowe jest płatne przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263 Tytuł wpłaty: opłata startowa Cross Czwórki – imię i nazwisko startującego.
Wysokość opłaty startowej wynosi:

– I termin – do 10 maja 2018 r. – 39,00 zł od osoby;
– II termin – do 15 lipca 2018 r. - 49,00 zł od osoby;
– III termin – do 20 września 2017 r. - 59,00 zł od osoby;
– IV termin – opłata w Biurze Zawodów 29 lub 30 września 2018 r. – 70,00 zł od osoby.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

11. Klasyfikacje:
Bieg Główny:
Kobiety i Mężczyźni:
‒ Klasyfikacja OPEN
‒ K I i M I (16 ÷ 29 lat)
‒ K II i M II (30 ÷ 49 lat)
‒ K III i M III (50 i więcej lat)

Bieg Towarzyszący i Marsz NW:
Kobiety:
‒ Klasyfikacja OPEN (1-3)
Mężczyźni:
‒ Klasyfikacja OPEN (1-3)

12. Nagrody:
– Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji ogólnej kobiet oraz mężczyzn w Biegu Głównym otrzymają okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe w postaci bonów towarowych, odpowiednio:
– za 1 miejsce - bon o wartości 300 zł,
– za 2 miejsce - bon o wartości 200 zł,
– za 3 miejsce - bon o wartości 100 zł.
– Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji ogólnej kobiet oraz mężczyzn w Biegu Towarzyszącym i Marszu NW otrzymają okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe
– Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych w konkurencji biegowej, uhonorowani zostaną okolicznościowymi statuetkami. Utworzenie danej kategorii wiekowej możliwe jest tylko w przypadku zapisania się minimum 3 osób do danej kategorii.
W przypadku ilości zawodników poniżej 3 osób, uczestnicy zostaną zakwalifikowani do młodszej kategorii wiekowej;
– Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów, którzy ukończą zawody zgodnie z regulaminem, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród;
Nagrody uzyskane w klasyfikacji ogólnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

13. Pozostałe ustalenia
- Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
- Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
- Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
- Po ukończeniu biegu chip należy zwrócić organizatorom;
- Bieg zostanie rozegrany bez względu na pogodę;
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi (brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika);
- Organizator zapewnia szatnie i depozyt;
- Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego;
- Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu;
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;
- We fragmencie trasy, która przebiega po drodze publicznej obowiązują przepisy ruchu drogowego w związku z czym należy go przebyć ze szczególną ostrożnością i z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym;
- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów;
- Organizator powołuje na dzień trwania zawodów Komisję Odwoławczą, która w imieniu organizatorów będzie rozpatrywać wszystkie protesty. Czas w jakim można zgłaszać protesty to 20 minut od godziny wywieszenia końcowych wyników. Po tym czasie jakiekolwiek protesty nie będą rozpatrywane.

14. Program zawodów:
8:00 - 10:30 – weryfikacja zawodników;
11:00 – start Biegu Głównego;
11:05 – start Nordic Walking;
11:20 – start Biegu Przedszkolaka;
13:00 – dekoracja zwycięzców Crossu Czwórki;
13:30 – losowanie nagród i zakończenie zawodów.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU