VII Bieg Walentynkowy - Indywidualnie

Hala Widowiskowo- Sportowa „Centrum”, Aleja Róż, Dąbrowa Górnicza, Polska
18.02.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

677

Nazwa zawodów

VII Bieg Walentynkowy - Indywidualnie

Lokalizacja

Hala Widowiskowo- Sportowa „Centrum”, Aleja Róż, Dąbrowa Górnicza, Polska

Start

18.02.2018 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.pogoriabiega.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Pogoria Biega

E-mail organizatora

info@pogoriabiega.pl

Telefon organizatora

791272979

Klasyfikacje

NW Indywidualnie

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

137


Opłaty

do 14.01.2018

35.00 zł

do 11.02.2018

45.00 zł

do 11.02.2018

55.00 zł

Bieg Indywidualnie

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

540


Opłaty

do 14.01.2018

35.00 zł

do 11.02.2018

45.00 zł

do 11.02.2018

55.00 zł

e-mail: info@pogoriabiega.pl
telefon: +48 791 272 979

1. Cele imprezy:
- Upowszechnianie biegania oraz techniki nordic walking jako najprostszych form rekreacji fizycznej;
- Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych;
- Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych dąbrowskich terenów i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej;
- Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 18 lutego 2018 r. Start i meta znajdują się przed Halą Widowiskowo – Sportową „Centrum” (zwaną dalej halą „Centrum”) przy ul. Aleja Róż 3 w Dąbrowie Górniczej. Start o godzinie 11:00.

4. Trasa i dystans:
– Trasa biegu oraz nordic walking to urozmaicona pętla długości 5,5 km, poprowadzona ulicami miasta w ograniczonym ruchu ulicznym oraz alejami parkowymi. Z uwagi na zimową porę należy liczyć się z możliwością wystąpienia pokrywy śniegowej oraz miejscowych oblodzeń.
– Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana na całej długości pionowymi znakami rozmieszczonymi co 1 km.
– Start i meta będą usytuowane przed halą „Centrum”.
– Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy wynoszacy 1,5 h.
– Zawodnicy którzy nie dotrą do mety do godz. 12:30 zobowiązani są do przerwania zawodów.

5. Uczestnictwo:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 18 lutego 2018 r. ukończą 16 lat, wypełnią formularz zgłoszeniowy, wniosą w terminie opłatę startową oraz złożą w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać
dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów. W konkurencji biegowej i nordic walking wprowadza się dwie kategorie uczestnictwa w zawodach – kategorię indywidualną oraz kategorię par. Warunkiem sklasyfikowania zawodników w kategorii par jest pokonanie całego dystansu w parze składającej się z kobiety i mężczyzny, przy czym od startu do mety zawodnicy muszą być przewiązani tasiemką, którą otrzymają w pakiecie startowym.

6. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
- Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Stowarzyszenia Pogoria Biega (www.pogoriabiega.pl) do czasu wyczerpania się obowiązującego limitu uczestników, jednak nie później niż do dnia 12 lutego 2018 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe:
• w sobotę 17 lutego 2018 r. w godz. 10:00 ÷ 15:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali „Centrum”;
• w niedzielę 18 lutego 2018 r. w godz. 8:00 ÷ 10:15 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali „Centrum”.
- Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie przelewu opłaty startowej na konto organizatora. Organizator wprowadza limit uczestników wynoszący 1000 osób. - Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie:
• w sobotę 17 lutego 2018 r. w godz. 10:00 ÷ 15:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali „Centrum”;
• w niedzielę 18 lutego 2018 r. w godz. 8:00 ÷ 10:15 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali „Centrum”.
- Numer startowy wraz z pakietem startowym wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości;
- Numer startowy stanowi podstawę do wydania uczestnikom rzeczy z depozytu. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie;
- Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu startowego przeznaczonego dla innej osoby po okazaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia (dostępne na stronie www.pogoriabiega.pl) wraz z kopia dokumentu tożsamości osoby dla której przeznaczony jest pakiet startowy.
- Warunkiem odebrania pakietu startowego dla pary jest przedstawienie podpisanych oświadczeń obojga zawodników z pary ( w wypadku pojawienia się w Biiurze Zawodów jednego z zawodników tworzących parę).

7. Opłata startowa:
- Wpisowe płatne przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263.
- Tytuł wpłaty: Opłata startowa za VII Bieg Walentynkowy, oraz imiona i nazwiska zawodników;
- Wysokość opłaty startowej wynosi:
• bieg oraz nordic walking w kategorii indywidualnej:
35 zł – wniesiona w I terminie do 14 stycznia 2018 r.;
45 zł – wniesiona w II terminie do 11 lutego 2018 r.;
55 zł – wniesiona w III terminie (17 lub 18 lutego 2018 r.) w Biurze Zawodów;
• bieg oraz nordic walking w kategorii par (opłata za parę):
60 zł – wniesiona w I terminie do 14 stycznia 2018 r.;
80 zł – wniesiona w II terminie do 11 lutego 2018 r.;
100 zł – wniesiona w III terminie (17 lub 18 lutego 2018 r.) w Biurze Zawodów;
- Z opłaty startowej zwolnione są:
• w kategorii indywidualnej: osoby w wieku powyżej 70 lat;
• w kategorii par: pary, których łączny wiek przekracza 120;
- Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej;
- O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora;
- W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. z powodu przekroczenia terminu obowiązywania niższej opłaty startowej) uczestnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy do kwoty określonej w regulaminie właściwej dla terminu wpłaty;
- Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. - Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, zabezpieczenie medyczne, napój i poczęstunek na mecie medal pamiątkowy oraz pakiet startowy. O zawartości pakietu startowego poinformujemy w późniejszym terminie.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU