Tropem Wilczym Zawiercie - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zawiercie, ul. Piastowska 1
03.03.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

200

Nazwa zawodów

Tropem Wilczym Zawiercie - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Lokalizacja

Zawiercie, ul. Piastowska 1

Start

03.03.2019 12:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.facebook.com/events/2162317477324709/

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa

E-mail organizatora

stowzin@gmail.com

Telefon organizatora

889111987

UWAGA

Opłatę startową w wysokości 40 zł prosimy wnosić na konto:

BZWBK
36 1090 1795 0000 0001 3411 5734
Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa

TROPEM WILCZYM, Imię i Nazwisko

Klasyfikacje

1963m

Dystans

1.963 km

Płeć

K,M

Wiek

0-99

Uczestników

82


Opłaty

do 28.02.2019

40.00 zł

10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

0-99

Uczestników

118


Opłaty

do 28.02.2019

40.00 zł

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO
TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
w gminie ZAWIERCIE


1. Cel imprezy

Bieg jest ogólnopolską imprezą sportową.
Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia z okazji przypadającego 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.

2. Organizator

Organizatorem lokalnym biegu na terenie gminy Zawiercie jest Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa, ul. Mrzygłodzka 250, 42-400 Zawiercie.

Ogólnopolskim organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 30/14.

3. Termin, miejsce, trasa, limit czasu

Bieg odbywa się w dniu 03.03.2019r.
Bieg odbywa się równocześnie na dwóch dystansach: 1963m oraz 10km.
Miejscem biegu jest teren gminy Zawiercie.
Limit czasu przeznaczonego na ukończenie biegu wynosi 2 godziny.

Trasa biegu na odcinku 1963m jest wyznaczona na drogach publicznych i przebiega kolejno:
1 – START ul. Sienkiewicza i dalej w kierunku ul. Kościuszki
2 – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki (skręt w prawo)
3 – ul. Kościuszki
4 – skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Niedziałkowskiego (skręt w prawo)
5 – ul. Niedziałkowskiego
6 – skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Moniuszki (skręt w prawo)
7 – ul. Moniuszki
8 – skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Leśna (skręt w prawo)
9 – ul. Leśna
10 - skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Sienkiewicza (skręt w prawo)
11 – META ul. Sienkiewicza

Trasa biegu na odcinku 10km jest wyznaczona na drogach publicznych i przebiega kolejno:
1 – START ul. Sienkiewicza i dalej w kierunku ul. Kościuszki
2 – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki (skręt w prawo)
3 – ul. Kościuszki
4 – skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Niedziałkowskiego (skręt w prawo)
5 – ul. Niedziałkowskiego
6 – skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Moniuszki (skręt w prawo)
7 – ul. Moniuszki
8 – skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Leśna (skręt w prawo)
9 – ul. Leśna
10 - skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Sienkiewicza (skręt w prawo)
11 – ul. Sienkiewicza
12 – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki (skręt w prawo)
13 – ul. Kościuszki
14 - skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Blanowską (prosto)
15 - ul. Blanowska
16 - skrzyżowanie ul. Blanowskiej z ul. Wyspiańskiego (skręt w prawo)
17 - ul. Wyspiańskiego
18 - skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego z ul. Sportową (skręt w prawo)
19 - ul. Sportowa
20 - ul. Kamienna
21 - skrzyżowanie ul. Kamiennej z ul. Łośnicką (skręt w prawo)
22 - ul. Łośnicka
23 - ul. Piłsudskiego
24 - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Leśną (skręt w lewo)
25 – ul. Leśna
26 - skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Sienkiewicza (skręt w prawo)
27 – META ul. Sienkiewicza


4. Program imprezy:
8.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
11:30 – zakończenie wydawania pakietów startowych,
11.50 – przygotowanie do startu,
12.00 – START biegu 1963m i 10km
13.50 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,
14.00 – wręczenie pucharów oraz zakończenie imprezy

5. Warunki uczestnictwa w biegu

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

6. Zgłoszenie i opłata startowa

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.timing4u.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28.02.2019r. o godzinie 20:00 lub po wcześniejszym osiągnięciu limitu uczestników.
Opłata startowa wynosi 40zł.
Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta otrzymany w e-mailu zwrotnym lub poprzez platformę Dotpay po uprzedniej rejestracji na stronie www.timing4u.pl

Opłatę startową należy uiścić w terminie 5 dni od daty zgłoszenia lecz nie później niż do dnia 28.02.2018r.
W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni od daty zgłoszenia lub do 29.02.19r. zgłoszenie zostaje anulowane.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje numer startowy, zwrotny chip mocowany do buta, pamiątkowy medal i koszulkę.

Limit osób opłaconych: 150.

Istnieje możliwość cesji numeru startowego na inną osobę.
W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.


7. Klasyfikacje i nagrody
Nagrody w postaci pucharów zostaną przyznane 3 najlepszym uczestnikom biegu w kategoriach:
- Klasyfikacja generalna mężczyzn 1963m
- Klasyfikacja generalna kobiet 1963m
- Dzieci i młodzież do lat 15 1963m
- Klasyfikacja generalna mężczyzn 10km
- Klasyfikacja generalna kobiet 10km
- Dzieci i młodzież do lat 15 10km

8. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa oraz do umieszczenia zwrotnego chipa na bucie.
Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.
Nie zapewniają natomiast obecności zespołu medycznego.
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres e-mail: StowZIN@gmail.com

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU