Mors Masakrator

Dąbrowa Górnicza, Polska
19.01.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

320

Nazwa zawodów

Mors Masakrator

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza, Polska

Start

19.01.2019 13:00

Kategoria zawodów

Biegi przygodowe

Strona zawodów

http://masakratorrun.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

MUSIC SPORT EVENTS

E-mail organizatora

kontakt@masakratorrun.pl

Telefon organizatora

501502076

UWAGA

Fale Wyzwanie 90 dni są zastrzeżone dla uczestników projektu Wyzwanie 90 dni!

Klasyfikacje

Fala 1 - godzina 13:00

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

53


Opłaty

do 30.11.2018

59.00 zł

do 31.12.2018

79.00 zł

do 16.01.2019

89.00 zł

Fala 2 - godzina 13:15

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

52


Opłaty

do 30.11.2018

59.00 zł

do 31.12.2018

79.00 zł

do 16.01.2019

89.00 zł

Fala 3 - godzina 13:30

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

60


Opłaty

do 30.11.2018

59.00 zł

do 31.12.2018

79.00 zł

do 16.01.2019

89.00 zł

Fala 4 - godzina 13:45

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

49


Opłaty

do 30.11.2018

59.00 zł

do 31.12.2018

79.00 zł

do 16.01.2019

89.00 zł

Fala 5 - godzina 14:00

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

50


Opłaty

do 30.11.2018

59.00 zł

do 31.12.2018

79.00 zł

do 16.01.2019

89.00 zł

Fala 6 - godzina 14:15

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

48


Opłaty

do 30.11.2018

59.00 zł

do 31.12.2018

79.00 zł

do 16.01.2019

89.00 zł

Fala 7 - godzina 14:30

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

8


Opłaty

do 30.11.2018

59.00 zł

do 31.12.2018

79.00 zł

do 16.01.2019

89.00 zł

Wyzwanie 90 dni, Fala O

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

0


Opłaty

do 16.01.2019

69.00 zł

Wyzwanie 90 dni, Fala P

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

0


Opłaty

do 16.01.2019

69.00 zł

Wyzwanie 90 dni, Fala R

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

0


Opłaty

do 16.01.2019

69.00 zł

REGULAMIN
MORS MASAKRATOR
19 stycznia 2019, Dąbrowa Górnicza - Pogoria III

1. CEL IMPREZY:
- Propagowanie morsowania;
- Propagowanie aktywnego stylu życia;
- Promocja Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego;
- Upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej wszechstronną sprawność fizyczną.

2. ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni;
- Pogoria Morsuje.

3. MIEJSCE, START
Biuro zawodów: Karczma Orle Gniazdo u Białego (Siewierska 32, 41-260 Dąbrowa Górnicza).
Godziny odbierania pakietów startowych - od godz. 11:00 do godziny przed startem ostatniej fali.

4. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Dystans - 4 km, 20 przeszkód sztucznych. W przypadku trudnych warunków pogodowych trasa może ulec skróceniu, a ilość przeszkód zredukowana.
Zawodnicy będą startować z plaży w 50 osobowych grupach, co 15 minut. Start pierwszej fali ELITE o 13:00.
SAMOWOLNA ZMIANA PRZYDZIELONEJ FALI SKUTKUJE DYSKWALIFIKACJĄ ZAWODNIKA!
Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 1h.
Trasa - trudna, na której będą występowały m.in.: zimna woda, piach, błoto, strome podbiegi; specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne np. ściany, opony, drut kolczasty i wiele innych, specjalnie przygotowanych.
Trasa biegu będzie oznaczona strzałkami i taśmą. Za omijanie przeszkód (można też zrezygnować z ich pokonania) lub ich niepoprawne pokonywanie trzeba wykonywać karne zadania (np. 20 burpees, 20 pompek, 10 przysiadów z ciężarem – decyduje obsługa przeszkody).
Na trasie biegu będą znajdować się wolontariusze, którzy będą informować o sposobie pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona ( z wyjątkiem startujących w pierwszej fali – ELITE).

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w MORS MASAKRATOR mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również do startu osoby poniżej 16 roku życia (zawodnicy klubów sportowych) - oprócz zgody rodzica lub opiekuna wymagane jest zaświadczenie trenera weryfikujące odpowiedni poziom sprawności.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MORS MASAKRATOR. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatorów.6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów. Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową oraz zostaną zarejestrowani na stronie: www.masakratorrun.pl
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenie limitu startujących, o czym poinformuje na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.
REJESTRACJA I OPŁATA W DNIU ZAWODÓW, NIE GWARANTUJE OTRZYMANIA PEŁNEGO PAKIETU I MEDALU W DNIU ZAWODÓW (mogą być dosłane w terminie późniejszym).
Opłaty:
- do 30.11.2018, cena = 59 zł;
- do 31.12.2018, cena = 79 zł;
- do 15.01.2019, cena = 89 zł;
- w dniu zawodów, cena = 100 zł.
Opłaty można dokonać przelewem tradycyjnym na konto:
MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach
ul. Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Bank ING 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Tytuł przelewu: mors masakrator, imię, nazwisko.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może być scedowana na innego zawodnika.


7. KLASYFIKACJA, NAGRODY
• Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
- indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce);
- drużynowa (brane pod uwagę czasy najszybszych 2 kobiety i 2 mężczyzn w zespole);
Dodatkowo mogą być docenione, jak zwykle: stroje, makijaże, uroda, krągłości, muskulatura itp.
Informacje dotyczące nagród w poszczególnych klasyfikacjach zostaną podane w terminie późniejszym na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.


8. OFICJALNE WYNIKI
Wyniki zamieszczone zostaną na funpage’u oraz oficjalnej stronie zawodów: www.masakratorrun.pl

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Świadczenia dla uczestników w ramach pakietu startowego: elektroniczny pomiar czasu, posiłek, woda, gorące napoje oraz medal (w przypadku ukończenia biegu). Pakiet startowy będzie zawierał również pamiątkową rzecz ( np. czapkę, buff) i ew. dodatki lub upominki od sponsorów.
Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt i przebieralnia na czas zawodów.
Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE CHIPA POMIAROWEGO NIE JEST PODSTAWĄ REKLAMACJI.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, organizatorów oraz służb medycznych.
Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.
Uczestnicy biegu MORS MASAKRATOR wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym wprowadzenia limitu uczestników, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich przed rozpoczęciem imprezy.UWAGA!!!
Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie.
Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.


Oświadczenie uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Mors Masakrator i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych.
Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że uczestniczę w Mors Masakrator w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.
Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU