Masakryczny Mikołaj

Osiek, Polska
15.12.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

118

Nazwa zawodów

Masakryczny Mikołaj

Lokalizacja

Osiek, Polska

Start

15.12.2018 14:00

Kategoria zawodów

Biegi przygodowe

Strona zawodów

http://masakratorrun.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

MUSIC SPORT EVENTS

E-mail organizatora

kontakt@masakratorrun.pl

Telefon organizatora

501502076

UWAGA

Można się jeszcze zapisać w dniu imprezy od godziny 12 do 14 w biurze zawodów. Opłaty startowe:
* dorośli - 80 zł
* dzieci - 40 zł

Klasyfikacje

Masakryczny Mikołaj

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

118


Opłaty

pierwszych 50

59.00 zł

następnych 100

79.00 zł

pozostałych

89.00 zł

REGULAMIN MASAKRYCZNY MIKOŁAJ 15 grudnia 2018 - Osiek, k. Oświęcimia

1. CELE IMPREZY: - Propagowanie aktywnego stylu życia; - Promocja Gminy Osiek; - Upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej wszechstronną sprawność fizyczną.

2. ORGANIZATORZY
Organizatorem imprezy jest MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach. Współorganizatorami zawodów są: Gmina Osiek, Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni oraz MOLO RESORT

3. MIEJSCE, START Biuro zawodów, start i meta - Molo Resort (Główna 231A, 32-608 Osiek). Rejestracja i odbieranie pakietów startowych - od godz. 12:00 do godziny 14:00.

4. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW Dystans – około 6 km, nie mniej niż 20 przeszkód. W przypadku trudnych warunków pogodowych trasa może ulec skróceniu, a ilość przeszkód zredukowana. Zawodnicy będą startować w 50 osobowych grupach, co 15 minut. Start pierwszej fali ELITE o 14:00. Godziny rozpoczęcia startu poszczególnych fal mogą zostać przesunięte, a odstępy czasu skrócone, w zależności od pogody, pory roku i liczby zgłoszonych zawodników. SAMOWOLNA ZMIANA PRZYDZIELONEJ FALI SKUTKUJE DYSKWALIFIKACJĄ ZAWODNIKA! Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 1h. Trasa - trudna, na której mogą występować m.in.: zimna woda, piach, błoto, strome podbiegi oraz specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne np. ściany, zasieki, konstrukcje pokonywane wisząc na rękach, tory pokonywane z obciążeniem i itp. Trasa biegu będzie oznaczona strzałkami i taśmą. Za omijanie przeszkód (można też zrezygnować z ich pokonania) lub ich niepoprawne pokonywanie trzeba wykonywać karne zadania (np. 20 burpees, 10 przysiadów z ciężarem itp. – decyduje obsługa przeszkody). Na trasie biegu będą znajdować się wolontariusze, którzy będą informować o sposobie pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona ( z wyjątkiem startujących w pierwszej fali – ELITE).

5. WARUNKI UCZESTNICTWA Prawo startu w MASAKRYCZNYM MIKOŁAJU mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również do startu osoby poniżej 16 roku życia (zawodnicy klubów sportowych) - oprócz zgody rodzica lub opiekuna wymagane jest zaświadczenie trenera weryfikujące odpowiedni poziom sprawności. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MASAKRYCZNY MIKOŁAJ. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatorów.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów. Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową oraz zostaną zarejestrowani na stronie: www.masakratorrun.pl Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenie limitu startujących, o czym poinformuje na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.
REJESTRACJA I OPŁATA W DNIU ZAWODÓW, NIE GWARANTUJE OTRZYMANIA PEŁNEGO PAKIETU I MEDALU W DNIU ZAWODÓW (mogą być dosłane w terminie późniejszym).
Opłaty:
- dla pierwszych 50 opłaconych osób, cena = 59 zł;
- od 50 do 150 opłaconych osób, cena = 79 zł;
- powyżej 150 opłaconych, cena = 89 zł;
- w dniu zawodów, cena = 100 zł.

Opłaty można dokonać przelewem tradycyjnym na konto:

MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach ul. Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Bank ING 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Tytuł przelewu: opłata startowa masakryczny mikołaj, imię i nazwisko.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może być scedowana na innego zawodnika.

7. KLASYFIKACJA, NAGRODY  Będą prowadzone następujące klasyfikacje: - indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce – tylko fala ELITE); - drużynowa (brane pod uwagę czasy najszybszych 2 mężczyzn i kobiety w zespole); Dodatkowo mogą być docenione, jak zwykle: stroje, makijaże, uroda, krągłości, muskulatura itp. Informacje dotyczące nagród w poszczególnych klasyfikacjach zostaną podane w terminie późniejszym na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.

8. OFICJALNE WYNIKI Wyniki zamieszczone zostaną na funpage’u, wydarzeniu na Facebooku oraz oficjalnej stronie zawodów: www.masakratorrun.pl

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Świadczenia dla uczestników w ramach pakietu startowego: elektroniczny pomiar czasu, posiłek, woda, gorące napoje oraz medal (w przypadku ukończenia biegu). Pakiet startowy będzie zawierał również pamiątkową rzecz ( np. czapkę, buff, opaskę) i ew. dodatki lub upominki od sponsorów. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt i przebieralnia na czas zawodów. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE CHIPA POMIAROWEGO NIE JEST PODSTAWĄ REKLAMACJI. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, organizatorów oraz służb medycznych. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów. Uczestnicy biegu MASAKRYCZNY MIKOŁAJ wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym wprowadzenia limitu uczestników, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich przed rozpoczęciem imprezy.
UWAGA!!! Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie. Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.

Oświadczenie uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem MASAKRYCZNEGO MIKOŁAJA i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych. Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że uczestniczę w MASAKRYCZNYM MIKOŁAJU w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU