MASAKRATOR RYBNIK czyli Masakryczny Utopiec Rybnicki

Księdza Emila Szramka 11, Rybnik, Polska
13.04.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

383

Nazwa zawodów

MASAKRATOR RYBNIK czyli Masakryczny Utopiec Rybnicki

Lokalizacja

Księdza Emila Szramka 11, Rybnik, Polska

Start

13.04.2019 14:00

Kategoria zawodów

Biegi przygodowe

Strona zawodów

http://masakratorrun.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

MUSIC SPORT EVENTS

E-mail organizatora

kontakt@masakratorrun.pl

Telefon organizatora

501502076

UWAGA

Opłaty:
- do dnia 31.01.2019 lub dla pierwszych 50 opłaconych osób, cena = 59 zł;
- do dnia 28.02.2019 lub od 50 do 150 opłaconych osób, cena = 79 zł;
- do dnia 11.04.2019 (koniec zapisów i opłat online) lub powyżej 150 opłaconych, cena = 99 zł;
- w dniu zawodów, cena = 150 zł.

Dla mieszkańców Rybnika przez cały okres obowiązywania zapisów przez internet obowiązuje opłata
startowa w wysokości 59 zł - wymagana opłata przelewem tradycyjnym na konto:

MUSIC SPORT EVENTS
Bank ING 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Tytuł przelewu: opłata startowa masakrator rybnik, imię i nazwisko.

Klasyfikacje

Elita - godzina 14:00

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

68


Opłaty

do 10.04.2019

99.00 zł

Fala 2 - godzina 14:15

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

55


Opłaty

do 10.04.2019

99.00 zł

Fala 3 - godzina 14:30

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

57


Opłaty

do 10.04.2019

99.00 zł

Fala 4 - godzina 14:45

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

53


Opłaty

do 10.04.2019

99.00 zł

Fala 5 - godzina 15:00

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

52


Opłaty

do 10.04.2019

99.00 zł

Fala 6 - godzina 15:15

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

52


Opłaty

do 10.04.2019

99.00 zł

Fala 7 - godzina 15:30

Dystans

8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

46


Opłaty

do 10.04.2019

99.00 zł

REGULAMIN MASAKRATOR RYBNICKI czyli Masakryczny Utopiec Rybnicki 13 kwietnia 2019, Rybnik

1. CEL IMPREZY: - Propagowanie aktywnego stylu życia; - Promocja miasta Rybnik; - Upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej wszechstronną sprawność fizyczną.

2. ORGANIZATORZY: - MUSIC SPORT EVENTS - Stowarzyszenie Aktywni - Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni; - Miasto Rybnik.

3. MIEJSCE, START Biuro zawodów: Przystań Kajakowo-Rowerowa „AKTYWNI”, Ks. Emila Szramka 11, 44-200 Rybnik Godziny odbierania pakietów startowych - od godz. 12:00 do godziny przed startem ostatniej fali.

4. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Dystans - 8 km, nie mniej niż 30 przeszkód. W przypadku trudnych warunków pogodowych trasa może ulec skróceniu, a ilość przeszkód zredukowana. Zawodnicy będą startować w 50 osobowych grupach, co 15 minut.
Start pierwszej fali ELITE o 14:00. SAMOWOLNA ZMIANA PRZYDZIELONEJ FALI SKUTKUJE DYSKWALIFIKACJĄ ZAWODNIKA!
Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 1,5 h. Trasa - trudna, na której będą występowały m.in.: zimna woda, piach, błoto, strome podbiegi oraz specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne (np. ściany, multiring, monkey bar, zasieki z drutu kolczastego itp.) Trasa biegu będzie oznaczona strzałkami i taśmą. Za omijanie przeszkód (można też zrezygnować z ich pokonania) lub ich niepoprawne pokonywanie trzeba wykonywać karne zadania (np. 20 burpees, 20 pompek, 10 przysiadów z ciężarem – decyduje obsługa przeszkody). Na trasie biegu będą znajdować się wolontariusze, którzy będą informować o sposobie pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona ( z wyjątkiem startujących w pierwszej fali – ELITE).

5. WARUNKI UCZESTNICTWA Prawo startu w MASAKRATOR RYBNIK mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również do startu osoby poniżej 16 roku życia (zawodnicy klubów sportowych) - oprócz zgody rodzica lub opiekuna wymagane jest zaświadczenie trenera weryfikujące odpowiedni poziom sprawności. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MASAKRATOR RYBNIK. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatorów.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów. Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową oraz zostaną zarejestrowani na stronie: www.masakratorrun.pl Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenie limitu startujących, o czym poinformuje na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku. REJESTRACJA I OPŁATA W DNIU ZAWODÓW, NIE GWARANTUJE OTRZYMANIA PEŁNEGO PAKIETU I MEDALU W DNIU ZAWODÓW (mogą być dosłane w terminie późniejszym).

Opłaty:
- do dnia 31.01.2019 lub dla pierwszych 50 opłaconych osób, cena = 59 zł;
- do dnia 28.02.2019 lub od 50 do 150 opłaconych osób, cena = 79 zł;
- do dnia 11.04.2019 (koniec zapisów i opłat online) lub powyżej 150 opłaconych, cena = 99 zł;
- w dniu zawodów, cena = 150 zł.

Dla mieszkańców Rybnika przez cały okres obowiązywania zapisów przez internet obowiązuje opłata startowa w wysokości 59 zł - wymagana opłata przelewem tradycyjnym na konto:

MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach
ul. Majewskiego 152,
42-530 Dąbrowa Górnicza
Bank ING 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Tytuł przelewu: opłata startowa masakrator rybnik, imię i nazwisko.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może być scedowana na innego zawodnika. Tytuł przelewu: opłata startowa mors masakrator, imię i nazwisko.

7. KLASYFIKACJA, NAGRODY Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
* indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet - ELITE (1,2,3 miejsce) ;
* indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet - OPEN (1,2,3 miejsce);
* drużynowa (brane pod uwagę czasy najszybszych 1 kobiety i 2 mężczyzn w zespole);
Dodatkowo mogą być docenione, jak zwykle: stroje, makijaże, uroda, krągłości, muskulatura itp. Informacje dotyczące nagród w poszczególnych klasyfikacjach zostaną podane w terminie późniejszym na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.

8. OFICJALNE WYNIKI Wyniki zamieszczone zostaną na funpage’u oraz oficjalnej stronie zawodów: www.masakratorrun.pl

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Świadczenia dla uczestników w ramach pakietu startowego: elektroniczny pomiar czasu, ubezpieczenie NNW, posiłek, woda, medal (w przypadku ukończenia biegu). Pakiet startowy będzie zawierał również pamiątkową koszulkę i ew. dodatki lub upominki od sponsorów. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt i przebieralnia na czas zawodów. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE CHIPA POMIAROWEGO NIE JEST PODSTAWĄ REKLAMACJI. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, organizatorów oraz służb medycznych. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie biuro zawodów. Uczestnicy biegu MASAKRATOR RYBNIK wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym wprowadzenia limitu uczestników, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich przed rozpoczęciem imprezy.
UWAGA!!! Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie. Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.

Oświadczenie uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem MASAKRATOR RYBNIK i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych. Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że uczestniczę w MASAKRATOR RYBNIK w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU