Masakrator Piekary

Piekary Śląskie, Polska
29.07.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

301

Nazwa zawodów

Masakrator Piekary

Lokalizacja

Piekary Śląskie, Polska

Start

29.07.2018 12:00

Kategoria zawodów

Biegi przygodowe

Strona zawodów

http://www.masakratorrun.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

MUSIC SPORT EVENTS

E-mail organizatora

kontakt@masakratorrun.pl

Telefon organizatora

501502076

UWAGA

ZAPISY I OPŁATY BĘDĄ JESZCZE MOŻLIWE W DNIU 29 LIPCA W BIURZE ZAWODÓW OD GODZ. 9 DO GODZ. 12!

Klasyfikacje

Wszyscy zawodnicy

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

301


Opłaty

pierwszych 50

69.00 zł

następnych 100

79.00 zł

pozostałych 210

89.00 zł

1. CEL IMPREZY:
- Propagowanie aktywnego stylu życia;
- Promocja Piekar Śląskich;
- Upowszechnianie biegów z przeszkodami.

2. ORGANIZATORZY:
- MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach;
- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni;
- Stowarzyszenie Cidry Lotajom

3. MIEJSCE, START
Miasteczko zawodów, start i meta zlokalizowane będą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Piekarach – ul. Olimpijska 3, Piekary Śląskie.
Godziny odbierania pakietów startowych: od 09:00 w dniu zawodów, nie później niż na godzinę
przed startem, na którą zapisany jest zawodnik.

4. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Dystans: 5 km, nie mniej niż 25 przeszkód sztucznych (w tym zadania do wykonania).
Zawodnicy będą startować w 30 osobowych grupach, co 10 minut. Start pierwszej fali o 12:00.
Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 1h.
Trasa trudna, przełajowa (cross), na której będą występowały specjalnie przygotowane przeszkody
sztuczne, m.in..: ściany, przeprawy linowe, opony, drut kolczasty
i wiele innych, specjalnie przygotowanych.
Trasa biegu w dużej części będzie oznaczona taśmą. Nie wolno przekraczać linii wyznaczonych
przez taśmy. Na trasie biegu będą znajdować się wolontariusze, którzy będą informować o sposobie
pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest
dozwolona.
Za niepokonanie przeszkody - karne zadanie, np. 20 burpees (20 powt. padnij powstań, za każdą
ominiętą przeszkodę) lub inne wyznaczone przez wolontariusza zadanie.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w MASAKRATOR PIEKARY mają osoby, które w dniu zawodów będą miały
ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają
przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność.
Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas
weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start,
nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z
podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność.
Wzór oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność znajduje się na końcu niniejszego
regulaminu.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych
osobowych oraz wieku.
Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go
oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach
promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MASAKRATOR
PIEKARY. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji
odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatora.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie www.masakratorrun.pl
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu
zgłoszeń.
Opłaty:
- dla pierwszych 50 opłaconych zawodników cena = 69 zł;
- od 50 do 150 opłaconych zawodników 79 zł;
- powyżej 150 opłaconych zawodników, cena = 89 zł;
- w dniu zawodów = 100 zł, o ile nie zostanie wprowadzony limit startujących.
Dla mieszkańców Piekar Śląskich (osoby zameldowane) opłata startowa przez cały okres trwania
zapisów wynosi 49 zł (wymagany tradycyjny przelew).
Opłaty można dokonać korzystając z wbudowanych płatności, dostępnych na stronie zawodów lub na
konto:
MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach
ul. Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Bank ING 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Tytuł przelewu: masakrator piekary, imię, nazwisko.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może być scedowana na innego zawodnika.

7. KLASYFIKACJA, NAGRODY
Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
- indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce);
- drużynowa (brane pod uwagę czasy najszybszych 2 kobiety i 2 mężczyzn w zespole);
- konkursy estetyczne: miss masakrator, mister masakrator, sexy pupa, najlepszy strój.
Przewidziano następujące nagrody:
- zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody
finansowe i trofea;
- zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji drużynowej otrzymują trofea i nagrody niespodzianki;
- zwycięzcy konkursów estetycznych otrzymają nagrody niespodzianki.
Każdy, kto ukończy bieg otrzyma medal pamiątkowy.

8. OFICJALNE WYNIKI
Wyniki zamieszczone zostaną na stronie www. masakratorrun.pl

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy,
organizatorów oraz służb medycznych.
Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie ich trwania, niezależnie od przyczyny
wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zalecane posiadanie ubezpieczenia NNW.
W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
Pakiet startowy będzie zawierał m.in.: elektroniczny pomiar czasu, pamiątkową koszulkę, posiłek,
wodę lub napój, pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia zawodów).
Dla uczestników zostanie udostępniona przebieralnia i depozyt.
Uczestnicy Masakratora wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach foto i
wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach
marketingowych organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym wprowadzenia limitu
startujących, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem
imprezy.
UWAGA!!!
Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi
zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i
pokonywaniem przeszkód na trasie.
Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo
do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji
medycznej.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o
braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.
Oświadczenie uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem MASAKRATOR PIEKARY i zobowiązuję się do
jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji
przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych.
Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem
zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że uczestniczę w MASAKRATOR PIEKARY w pełni świadomy zagrożeń
wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania
zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.
Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych
obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU