Legendarny Bieg Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator

Tor motocrossowy - Biały Kościół, ul. Krakowska 186, 32-089 Wielka Wieś
23.09.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

110

Nazwa zawodów

Legendarny Bieg Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator

Lokalizacja

Tor motocrossowy - Biały Kościół, ul. Krakowska 186, 32-089 Wielka Wieś

Start

23.09.2018 11:00

Kategoria zawodów

Biegi przygodowe

Strona zawodów

https://wyzwanie90dni.pl/legendarny-bieg-wyzwanie90dni-druga-edycja/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

MUSIC SPORT EVENTS

E-mail organizatora

kontakt@masakratorrun.pl

Telefon organizatora

501502076

UWAGA

UWAGA UWAGA UWAGA

Od 9 lipca 2018 zapisy na Legendarny Bieg Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator
tylko poprzez stronę:

https://wyzwanie90dni.pl/legendarny-bieg-wyzwanie90dni-druga-edycja/

Tel. kontaktowy: 501502076

Klasyfikacje

Fala 1 - godzina 11:00

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

51


Opłaty

do 09.09.2018

97.00 zł

Fala 2 - godzina 11:10

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

36


Opłaty

do 09.09.2018

97.00 zł

Fala 3 - godzina 11:20

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

3


Opłaty

do 09.09.2018

97.00 zł

Fala 4 - godzina 11:30

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

4


Opłaty

do 09.09.2018

97.00 zł

Fala 5 - godzina 11:30

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

2


Opłaty

do 09.09.2018

97.00 zł

Fala 6 - godzina 11:40

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

14


Opłaty

do 09.09.2018

97.00 zł

REGULAMIN
Legendarny Bieg Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator
23 września 2018


1. ORGANIZATOR
MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach, ul. Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza, NIP 6291630015, REGON 240108148

2. MIEJSCE, START, BIURO ZAWODÓW
Tor motocrossowy - Biały Kościół, ul. Krakowska 186, 32-089 Wielka Wieś
Godziny odbierania pakietów startowych i weryfikacja uczestników: od godz. 9:00.

3. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Dystans - 6 km, minimum 20 przeszkód sztucznych.
Zawodnicy będą startować w 50 osobowych grupach, co 10 minut. Start pierwszej fali o 11:00.
Trasa trudna, przełajowa, na której będą występowały specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne, np.: ściany, przeprawy linowe, opony, drut kolczasty i wiele innych, specjalnie przygotowanych oraz zadania, które mogą wykorzystywać fobie.
Trasa biegu będzie częściowo oznaczona taśmą. Nie wolno przekraczać linii wyznaczonych przez taśmy. Za niepokonanie przeszkody - karne zadanie, np. 20 burpees ( 20powt. padnij powstań, za każdą ominiętą przeszkodę ).
Na trasie biegu będą znajdować się wolontariusze, którzy będą informować o sposobie pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w Legendarnym Biegu Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność.

Wzór oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora i firm współorganizujących zawody w ramach promocji Legendarnego Biegu Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatora.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza:
http://zapisy.timing4u.pl/legendarny-bieg-wyzwania-90-dni-edycja-2018-masakrator-v2323.pl.html

Rejestracja i przyjmowanie opłat startowych (97 zł) będzie możliwe tylko do 9 września 2018 r.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może być scedowana na innego zawodnika.
Limit uczestników – 300 osób.

7. OFICJALNE WYNIKI
Wyniki zamieszczone zostaną na na stronie: www.masakratorrun.pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, organizatorów oraz służb medycznych.
Zawodnicy rezygnujący z udziału w biegu w trakcie jego trwania, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
Pakiet startowy będzie zawierał: elektroniczny pomiar czasu, pamiątkową koszulkę, posiłek regeneracyjny, wodę i pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia zawodów).
Dla uczestników zostanie udostępniona przebieralnia i depozyt.
Uczestnicy Legendarnego Biegu Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych organizatora oraz firm współorganizujących bieg.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

UWAGA!!!
Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie.
Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.

Oświadczenie uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Legendarnego Biegu Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych.
Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że uczestniczę w Legendarnego Biegu Wyzwania 90 dni – Edycja 2018 Masakrator w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.
Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatora i firmy współorganizujące zawody dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU