II Tyski Bieg Morsów - SUCHE MAJTKI

Paprocany, Tychy, Polska
17.11.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

229

Nazwa zawodów

II Tyski Bieg Morsów - SUCHE MAJTKI

Lokalizacja

Paprocany, Tychy, Polska

Start

17.11.2019 13:00

Kategoria zawodów

Biegi przygodowe

Strona zawodów

http://masakratorrun.pl

Ograniczenie wiekowe

12

Organizator

MUSIC SPORT EVENTS

E-mail organizatora

kontakt@masakratorrun.pl

Telefon organizatora

501502076

UWAGA

Zapisując i opłacając sztafetę pamiętajcie, że każdy zawodnik sztafety rejestruje się i płaci osobno ❗️
Opłatę podaną w klasyfikacji SZTAFETY należy liczyć podwójnie (2 pakiety startowe), np. 2 x 40 zł.

Klasyfikacje

SUCHE MAJTKI - BIEG

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

12-99

Uczestników

161


Opłaty

pierwszych 200

40.00 zł

pozostałych

55.00 zł

SUCHE KIJE - Nordic Walking

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

12-99

Uczestników

55


Opłaty

pierwszych 100

30.00 zł

następnych 200

40.00 zł

pozostałych

55.00 zł

SUCHA SZTAFETA - 2 osoby

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

12-99

Uczestników

13


Opłaty

pierwszych 100

40.00 zł

następnych 200

50.00 zł

pozostałych

60.00 zł

REGULAMIN
II Tyski Bieg Morsów MOKRE Majtki + Bieg SUCHE Majtki
17 listopada 2019, Tychy Paprocany
I. Cel imprezy
- Propagowanie morsowania,
- Upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej wszechstronną sprawność fizyczną,
- Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu,
- Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
II. Organizatorzy
- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni,
- Music Sport Events Ziach Mariusz,
- Perfekt Plan Organizacja Imprez,
- MOSiR Tychy,
- Stowarzyszenie NOL Tychy.
III. Termin, miejsce, trasa, pomiar
1. Zawody odbędą się 17 listopada 2019 roku
2. Miejsce startu: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, Tychy.
3. Biuro zawodów, depozyt, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.
4. Start zawodów: godzina 13.00.
5. Długość trasy biegowej ok. 6,2 km (jedna pętla dookoła jeziora) + 3 razy wejście do wody na odcinkach o długości ok. 100 m - dotyczy tylko zawodników startujących w Mokrych Majtkach.
6. Charakterystyka trasy: trasa płaska, nawierzchnia asfalt oraz utwardzone ścieżki leśne.
7. Elektroniczny pomiar czasu.
IV. Uczestnictwo:
• W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 lat do dnia zawodów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
• Uczestnicy zawodów dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność.
• Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.


V. Zgłoszenia i opłata startowa
Opłaty przyjmowane są na rachunek konta Music Sport Events:
64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Jako tytuł wpłaty proszę podać, W ZALEŻNOŚCI OD KONKURENCJI:
- opłata startowa mokre majtki, imię, nazwisko – dotyczy biegu z odcinkami wodnymi;
- opłata startowa suche majtki, imię, nazwisko – dotyczy biegu bez odcinków wodnych.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów (do 13.11.2019).
Istnieje również możliwość zgłoszeń po zamknięciu zapisów przez internet bezpośrednio w biurze zawodów (bez gwarancji otrzymania pakietu startowego).

OPŁATY:
Dla I tury, czyli pierwszych 100 osób opłaconych (liczone dla obu konurencji łącznie) opłata promocyjna wynosi 30 zł!
Po osiągnieciu limitu w I turze, w kolejnych turach obowiązują następujące opłaty (do końca zapisów przez internet):
Bieg Mokre Majtki
II tura - do 200 opłaconych - 45 zł
III tura - od 200 do 300 opłaconych - 50 zł
IV tura - powyżej 300 opłaconych - 55 zł

Bieg Suche Majtki
II tura - do 200 opłaconych - 40 zł
III tura - od 200 do 300 opłaconych - 45 zł
IV tura - powyżej 300 opłaconych - 50 zł

W dniu zawodów dla obu konurencji obowiązuje opłata 60 zł.

VI. PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu zawodnik otrzymuje:
- profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu
- obsługę wyniku online
- posiłek
- pamiątkowy medal
- pamiątkowe majtki
- ciepły lub zimny napój (w zależności od warunków atmosferycznych).

VII. NAGRODY I KLASYFIKACJE
Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn zarówno w biegu Mokre Majtki i Suche Majtki przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.
Wszystkie osoby, które ukończyły bieg uczestniczą w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
Szczegółowe informacje na temat nagród ogłoszone zostaną w osobnym komunikacie.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW
10.30 - 12.30 biuro zawodów, odbiór nr startowych i czipów,
12:30 - zamknięcie biura zawodów,
13:00 – rozpoczęcie zawodów
Ok. 13:30 – 16.00 wydawanie posiłków, dekoracja zwycięzców i zakończenie.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
2. Wszystkich uczestników biorących udział w zawodach obowiązują zasady fair play.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie,
wynikające z winy uczestników.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
5. Organizator zastrzega prawo do zmiany i aktualizacji regulaminu, w tym wprowadzenia limitu uczestników oraz zmiany daty i godziny imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ogłoszenie żałoby narodowej).
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. Nie zapewnia ubezpieczenie NNW.
7. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.
Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, do celów związanych z realizacją zadania oraz zgadza się, aby jego dane pojawiły się na liście zawodników publikowanej w intrenecie, mediach i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy.Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU