HALLOWEEN MASAKRATOR KIDS

Katowice, Polska
03.11.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

44

Nazwa zawodów

HALLOWEEN MASAKRATOR KIDS

Lokalizacja

Katowice, Polska

Start

03.11.2018 17:00

Kategoria zawodów

Biegi przygodowe

Strona zawodów

http://masakratorrun.pl/

Ograniczenie wiekowe

5

Organizator

MUSIC SPORT EVENTS

E-mail organizatora

kontakt@masakratorrun.pl

Telefon organizatora

501502076

Klasyfikacje

Halloween Masakrator KIDS

Płeć

K,M

Wiek

5-12

Uczestników

44


Opłaty

do 30.10.2018

30.00 zł

REGULAMIN
HALLOWEEN MASAKRATOR

1. CEL IMPREZY
- Umożliwienie współzawodnictwa przez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją
- Propagowanie aktywnego stylu życia
- Promocja miasta Katowic
- Upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej wszechstronną sprawność fizyczną


2. ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni
- Katowicki Klub Morsów ARKTYKA
- Miasto Katowice

3. TERMIN, MIEJSCE, START
3 listopada 2018 – Katowice
Szczegóły dotyczące lokalizacji miasteczka zawodów, startu i mety zostaną podane w terminie późniejszym na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.
Godziny odbierania pakietów startowych: od 15:00 do godziny przed startem ostatniej fali.
Halloween Masakrator Kids: start o godzinie 17. Halloween Masakrator: start pierwszej fali (elite) o 18.

4.TRASA I DYSTANS
Dystans: ok. 5 km, ilość przeszkód…. owiana tajemnicą 
Trasa przełajowa: przeszkody terenowe (np. podbiegi, zarośla), przeszkody sztuczne (np. ściany, wiszące konstrukcje) oraz przeszkody wymagające odporności psychicznej…
Na trasie mogą pojawiać się nagle postacie, które mogą przestraszyć, a niektóre przeszkody bazują na fobiach (np. nyktofobia, klaustrofobia itp.)
Trasa biegu będzie oznaczona strzałkami i taśmą. Nie wolno przekraczać linii wyznaczonych przez taśmy. Za omijanie przeszkód (można zrezygnować z ich pokonania) trzeba wykonać karne zadanie (np.20 burpees, 20 pompek, 10 przysiadów z ciężarem).
Na trasie biegu przy głównych przeszkodach znajdować się będą wolontariusze, którzy będą weryfikować i informować o sposobie pokonania przeszkód. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona.
Szczegóły dot. trasy Masakrator Kids zostaną podane w terminie późniejszym na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w HALLOWEEN MASAKRATOR mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również do startu osoby poniżej 16 roku życia (zawodnicy klubów sportowych) - oprócz zgody rodzica lub opiekuna wymagane jest zaświadczenie trenera weryfikujące odpowiedni poziom sprawności.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy HALLOWEEN MASAKRATOR. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatorów.
W Masakrator Kids mogą wystartować dzieci w wieku 5-12 lat, za zgodą (i w obecności) rodzica lub opiekuna.


6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów. Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową oraz zostaną zarejestrowani na stronie: www.masakratorrun.pl
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenie limitu startujących, o czym poinformuje na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.
REJESTRACJA I OPŁATA W DNIU ZAWODÓW, NIE GWARANTUJE OTRZYMANIA KOSZULKI I MEDALU W DNIU ZAWODÓW (mogą być dosłane w terminie późniejszym).

Opłaty dla dorosłych:
- pierwszych 50 opłaconych, cena = 59 zł;
- do 150 opłaconych, cena = 79 zł;
- powyżej 150 opłaconych, cena = 99 zł;
- w dniu zawodów = 100 zł, o ile nie zostanie wprowadzony limit startujących.


Opłaty za Kids Masakrator przez cały okres trwania zapisów = 30 zł.

Opłaty można dokonać przelewem tradycyjnym na konto:
MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach
ul. Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Bank ING 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Tytuł przelewu: opłata startowa Hallowen Masakrator lub Hallowen Masakrator Kids, imię i nazwisko.

WNIESIONA OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI. Opłata może być scedowana na innego zawodnika.

7. KLASYFIKACJA, NAGRODY
Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
- indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce);
- drużynowa (brane pod uwagę czasy najszybszych 2 kobiety i 2 mężczyzn w zespole);
- wiekowe dziewczynek i chłopców w Masakrator Kids (1,2,3 miejsce).
Dodatkowo zostanie wyróżniony najszybszy zawodnik i zawodniczka w kat. 50 + oraz mogą być docenione, jak zwykle: stroje, makijaże, uroda, krągłości, muskulatura itp. ;)
Informacje dotyczące nagród w poszczególnych klasyfikacjach zostaną podane w terminie późniejszym na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.8. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Numery startowe będą nanoszone markerem na ciało zawodnika. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.
Zawodnicy będą startować w 50 osobowych grupach, co 15 minut. Start pierwszej fali (elite) o 18:00
Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zawodników z ostatnich fal do wcześniejszych, jeśli będą niekompletne.
SAMOWOLNA ZMIANA PRZYDZIELONEJ FALI SKUTKUJE DYSKWALIFIKACJĄ ZAWODNIKA!
Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 1:00 h.
Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.
W Masakrator Kids dzieci będą startować w 4 falach, ustalonych pod kątem kategorii wiekowych, co 10 minut. Start pierwszej fali - 17:00.
9. OFICJALNE WYNIKI
Wyniki zamieszczone zostaną na funpage’u oraz oficjalnej stronie zawodów: www.masakratorrun.pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
W czasie trwania zawodów organizatorzy zapewniają służbę medyczną.
ZALECA SIĘ POSIADANIE UBEZPIECZENIA NNW.
Świadczenia dla uczestników w ramach pakietu startowego: elektroniczny pomiar czasu, posiłek, woda, gorące napoje oraz medal (w przypadku ukończenia biegu). Pakiet startowy będzie zawierał również pamiątkowe „coś” i ew. dodatki lub upominki od sponsorów.
Pakiet startowy Masakrator Kids: koszulka, medal, poczęstunek.
Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt i przebieralnia na czas zawodów.
ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE CHIPA POMIAROWEGO NIE JEST PODSTAWĄ REKLAMACJI.
Uczestnicy biegu HALLOWEEN MASAKRATOR wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym wprowadzenia limitu uczestników, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich przed rozpoczęciem imprezy.UWAGA!!!
Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie.
Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.Oświadczenie uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem HALLOWEEN MASAKRATOR i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych.
Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że uczestniczę HALLOWEEN MASAKRATOR w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.
Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU